Skip to main content Skip to search

Mes Consultancy

Afkomstig uit diverse disciplines in het bedrijfsleven heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar de sociale sector. Door mijn brede ervaring binnen het bedrijfsleven kan ik snel schakelen omdat ik weet waar een bedrijf behoefte aan heeft: snel en efficiënt de juiste kandidaat zoeken en voorstellen.

Mes Consultancy (MC) is gericht op arbeidsbemiddeling en –toeleiding, en voert in dat kader opdrachten uit voor zowel profit– als non profit organisaties zoals Sociale Diensten en UWV Werkbedrijf.
Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid van individuele coaching en begeleiding bij outplacement trajecten.

Diensten

Als arbeidsmakelaar/jobhunter ben ik me er van bewust dat ik een bemiddelend communicator moet zijn, iemand die rekening weet te houden met de belangen van verschillende partijen, die zich dus ook in de positie van werkgevers kan verplaatsen en die een brug kan slaan tussen die verschillende belangen.

Het werk van een arbeidsmakelaar/jobhunter verschilt op zich niet veel van de accountmanager bij een bedrijf, de opdracht moet je gegund worden, en daar hangt alles mee samen. Als de werkgever/ personeelsfunctionaris jou niet mag of vertrouwt, dan is de kans op een succes minimaal, ook al heb je de beste kandidaten in portefeuille. Er wordt gezegd dat netwerken net werken is. Zelf zeg ik dat ironisch bedoeld ook. Maar eigenlijk is netwerken keihard werken om te zorgen dat de werkgever vertrouwen in je krijgt, het aanvoelen wat je wel en vooral ook wat je niet moet zeggen, hoe je gekleed gaat voor zo’n gesprek, hoe professioneel en gemakkelijk je met de materie omgaat.

Een goede jobhunter kan eigenlijk niet zonder een goede matchmaker. De matchmaker is degene die de kandidaten selecteert en samen met de jobhunter kijkt welke kandidaat het beste bij het bedrijf past. De matchmaker is dus degene die zich met name bezig houdt met de kant van de kandidaten. De kandidaten traint op sollicitatievaardigheden, samen met de kandidaat de vacature doorneemt en het CV zo goed mogelijk op de functie laat aansluiten.

In een aantal gevallen zal de jobhunter echter zelf de rol van matchmaker moeten vervullen. In die positie ben ik verschillende malen geweest. Dat vereist wel de discipline om bewust van pet te wisselen, anders werkt het niet. In die gevallen maak ik regelmatig gebruik van sparringpartners. Dat kan een reïntegratiecoach zijn of een klantmanager. Voorwaarde is natuurlijk dat deze ter zake kundig is en volwaardige feedback geeft. Het voordeel hierbij is dat de collegiale band wordt versterkt en er wederzijds vertrouwen ontstaat. Uitgangspunt hierbij blijft dat gezocht wordt naar een perfecte match van kandidaat en vacature.

Bij het bereiken van duurzame uitstroom speelt het instrument loonkostensubsidie een belangrijke rol. Om de hoogte van deze subsidie vast te stellen is een loonwaarde meting vereist, welke objectief en betrouwbaar dient te worden vastgesteld. Dariuz doet dit door een loonwaarde expert te faciliteren met een betrouwbare methodiek om de loonwaarde van een medewerker objectief vast te stellen. Hierbij voert de loonwaarde expert een Assessment uit, waarna hij/zij aan de hand van de resultaten hiervan een bedrijfsbezoek verricht. De bevindingen van dit bedrijfsbezoek koppelt de loonwaarde expert terug in ons online systeem, wat resulteert in een betrouwbare en valide meting van de loonwaarde en loonkostensubsidie van de medewerker.

Waarom kiezen voor Dariuz Works® Loonwaarde?

Betrouwbaar

  • Wetenschappelijke basis
  • Ruime kennis en ervaring
  • Gevalideerd instrument

Efficiënt

  • Kostenbesparing door minimale tijdsinvestering
  • Aansluiting met ontwikkelagenda

 Effectief  

  • Duurzame uitstroom en verhogen loonwaarde
  • Beperking schadelast
  • Aansluiting op landelijk begrippenkader
  • Voldoet aan eisen Participatiewet