Mes Consultancy

Afkomstig uit diverse disciplines in het bedrijfsleven heb ik in 2002 de overstap gemaakt naar de sociale sector. Door mijn brede ervaring binnen het bedrijfsleven kan ik snel schakelen omdat ik weet waar een bedrijf behoefte aan heeft: snel en efficiënt de juiste kandidaat zoeken en voorstellen.

Mes Consultancy is gericht op arbeidsbemiddeling en –toeleiding, en voert in dat kader opdrachten uit voor zowel profit– als non profit organisaties zoals Sociale Diensten en UWV Werkbedrijf.
Daarnaast is er ook altijd de mogelijkheid van individuele coaching en begeleiding bij outplacement trajecten.

logo_mes

Diensten

Mes Consultancy biedt de volgende diensten aan

Als jobhunter/arbeidsmakelaar ben ik me er van bewust dat ik een bemiddelend communicator moet zijn, iemand die rekening weet te houden met de belangen van verschillende partijen, die zich dus ook in de positie van werkgevers kan verplaatsen en die een brug kan slaan tussen die verschillende belangen.

Het werk van een jobhunter verschilt op zich niet veel van de accountmanager bij een bedrijf, de opdracht moet je gegund worden, en daar hangt alles mee samen. Als de werkgever/ personeelsfunctionaris jou niet mag of vertrouwt, dan is de kans op een succes minimaal, ook al heb je de beste kandidaten in portefeuille. Er wordt gezegd dat netwerken net werken is. Zelf zeg ik dat ironisch bedoeld ook. Maar eigenlijk is netwerken keihard werken om te zorgen dat de werkgever vertrouwen in je krijgt, het aanvoelen wat je wel en vooral ook wat je niet moet zeggen, hoe je gekleed gaat voor zo’n gesprek, hoe professioneel en gemakkelijk je met de materie omgaat.

Een goede jobhunter kan eigenlijk niet zonder een goede matchmaker. De matchmaker is degene die de kandidaten selecteert en samen met de jobhunter kijkt welke kandidaat het beste bij het bedrijf past. De matchmaker is dus degene die zich met name bezig houdt met de kant van de kandidaten. De kandidaten traint op sollicitatievaardigheden, samen met de kandidaat de vacature doorneemt en het CV zo goed mogelijk op de functie laat aansluiten.

In een aantal gevallen zal de jobhunter echter zelf de rol van matchmaker moeten vervullen. In die positie ben ik verschillende malen geweest. Dat vereist wel de discipline om bewust van pet te wisselen, anders werkt het niet. In die gevallen maak ik regelmatig gebruik van sparringpartners. Dat kan een reïntegratiecoach zijn of een klantmanager. Voorwaarde is natuurlijk dat deze ter zake kundig is en volwaardige feedback geeft. Het voordeel hierbij is dat de collegiale band wordt versterkt en er wederzijds vertrouwen ontstaat. Uitgangspunt hierbij blijft dat gezocht wordt naar een perfecte match van kandidaat en vacature.

Als jobcoach begeleid ik werknemers met een langdurige ziekte of handicap (een zogenaamde arbeidshandicap) naar of in een baan. De coachee krijgt een persoonlijk trainings- of inwerkprogramma naast begeleiding op de werkvloer. Tijdens het programma wordt gekeken of er aanpassingen van de werkzaamheden nodig zijn zoals jobcarving, of aanpassingen van de werkomgeving (ergonomische aanpassingen). Aan het eind van een geslaagd programma kan de coachee zijn/haar werk zelfstandig uitvoeren.

Als jobcoach blijf ik nog 3 maanden bereikbaar wanneer er een probleem ontstaat of als er nog knelpunten mochten zijn. Die nazorg geldt voor zowel de coachee als de werkgever.

Bij coaching-on-the-job kom ik bij de medewerkers in hun eigen werksituatie in het bedrijf omdat ‘On the job’ beter waar is te nemen waar iemands kwaliteiten liggen en waar iemand zich nog verder in kan ontwikkelen. Daarnaast is met coaching-on-the-job goed zichtbaar hoe de dynamiek van het werken met anderen (zowel collega’s als leidinggevenden) de eigen inzichten en vaardigheden beïnvloedt.

Wat kan je verwachten bij coaching-on-the-job?
Coach en coachee komen de eerste maand 2 maal bij elkaar voor een coaching gesprek van ongeveer anderhalf uur. Dit gebeurt telkens na het monitoren door de coach on the job gedurende een uur. Ter plekke analyseren we daar een aantal praktijksituaties welke zowel door de leidinggevende als de werknemer zelf zijn aangedragen, naast de observaties van de coach. Deze worden met de medewerker doorgenomen waarbij complimenten, tips en aanbevelingen worden aangegeven die worden opgenomen in het persoonlijk actieplan. Na de eerste maand wordt geëvalueerd hoe de coaching en intensiviteit daarvan verder zal gaan. De coach informeert samen met de coachee de leidinggevende over de voortgang van het traject.

Na afloop van het traject van een half jaar volgt er een evaluatie.

Dan wordt er verder gepraat over gewenste competentie(s), doelstelling(en) en concrete aanpak. De leidinggevende wordt nu sterk betrokken, want die is immers de uiteindelijke coach on-the-job.

Waarom coaching-on-the-job?
Het is één van de verschillende manieren waarop u uw medewerkers kunt trainen, een hele effectieve manier. Coaching-on-the-job kan plaats vinden in het kader van:

  • functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • POP gesprekken
  • werkoverleg en project- en managementvergaderingen
  • veranderingsprocessen op afdelingsviveau

Wat in praktijk de uitwerking heeft dat deelnemers ervaren hebben dat:

  • zij zich bewuster waren geworden van hun valkuilen en sterkten
  • zelf de noodzaak (h)erkennen om bepaalde competenties verder te ontwikkelen
  • Ze daarvoor van de coach concrete handvatten hadden gekregen
  • Ze het zeer waardevol vonden dat er zoveel aandacht aan hen werd besteed.

Neem contact op

En ontdek wat ik voor u kan betekenen

Contact gegevens

Email: info@mesconsultancy.nl
Tel: +31 6 20 96 47 93